Voorwaarden

Voorwaarden fotoworkshops en fotowandelingen

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op onze eendaagse fotoworkshops van Fotowandelaars. Je vindt op deze pagina informatie over boeken en betalen en het annuleren of verzetten van workshops.

Boeken en betalen

Je boekt je fotoworkshop bij Fotowandelaars. Gebruik hiervoor de boekingsformulieren die bij iedere activiteit vermeld staan of neem telefonisch contact met me op. Bij het boeken van een activiteit stem je in met de voorwaarden zoals hier vermeld.

Tenzij anders afgesproken, betaal je in een keer het gehele bedrag. Je ontvangt van ons per e-mail een factuur met het verzoek deze te betalen binnen de daarvoor vastgestelde termijn en in ieder geval voor aanvang van de activiteit.

Wil je weten hoe we met jouw gegevens omgaan? Bekijk dan het Privacy Beleid.

 

Bedenktermijn
De wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na boeking geldt voor de aanschaf van een Fotowandelaars Cadeaubon. Voor de andere activiteiten heb ik meteen al tijd voor je ingeboekt of een plaats voor je gereserveerd en dan is deze bedenktermijn niet van toepassing.

Annuleren van een fotoworkshop

 • Je kunt de workshop kosteloos annuleren tot 72 uur voor de workshop.
 • Binnen 72 uur voor aanvang kosteloos annuleren kan ook, maar dan alleen als door de overheid genomen maatregelen je deelname verhinderen.
 • Bij no show vervalt het recht op teruggave of keuze uit een andere datum.
 • Iemand anders – door jou aangedragen – kan je plek in de workshop overnemen.

Breng me zo snel mogelijk op de hoogte als je niet kunt meedoen aan een fotoworkshop en bevestig dit schriftelijk (sms of email).

Verzetten van een workshop

Indien je vanwege omstandigheden een workshop wilt verzetten, dan geldt hiervoor het volgende:

 • Je kunt een ingeplande workshop één maal kosteloos verzetten, op voorwaarde dat je dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de workshop doet. Wil je nogmaals verzetten, dan brengen ik administratiekosten van € 15 in rekening.
 • Voor het verplaatsen van een workshop op aanvraag breng ik standaard € 15 administratiekosten in rekening. Ook hier geldt de voorwaarde dat je minimaal 24 uur van te voren moet laten weten dat je de workshop wilt verzetten.

Breng me zo snel mogelijk op de hoogte als  je de fotoworkshop verzet en bevestig dit schriftelijk (sms, whatsapp of email).

Annuleren of verzetten van een fotoworkshop op maat

Voor fotoworkshops op maat gelden afwijkende voorwaarden voor het annuleren of verzetten. Deze voorwaarden worden ook vermeld in de offerte.

 • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang: je krijgt het gehele bedrag terug minus €55 administratiekosten.
 • Bij annulering binnen 4 – 2 weken voor aanvang: je krijgt 50% terug minus €55 administratiekosten..
 • Bij annulering van de workshop minder dan 2 weken uur voor aanvang van de workshop of no show vervalt het recht op teruggave.
 • Iemand anders – door jou aangedragen – kan je plek in de workshop overnemen. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
 • Voor het verplaatsen van een workshop op maat breng ik € 25 administratiekosten in rekening. Hier geldt de voorwaarde dat je minimaal 48 uur van te voren moet laten weten dat je de workshop wilt verzetten.

Eventuele aanvullende voorwaarden worden in de offerte vermeld.

Meld het annuleren of verzetten schriftelijk per sms, whatsapp, of per email naar Lex@fotowandelaars.nl.

Wat gebeurt er als er te weinig deelnemers zijn voor een fotoworkshop?

Voor specifieke workshops geldt een minimum aantal deelnemers; dit staat bij de beschrijving vermeld. Uiterlijk 1 week voor tijd is duidelijk of de workshop doorgaat. Als ik de workshop vanwege een gebrek aan deelnemers moet annuleren, ontvang je het gehele bedrag terug.

Annulering door Fotowandelaars en aansprakelijkheid

Als ik om andere redenen genoodzaakt zijn een workshop te annuleren, zal ik een nieuwe datum voorstellen of je een plek aanbieden in een andere workshop. Je hebt ook dan recht op volledige teruggave als er geen nieuwe datum gevonden kan worden.

Ik kan me genoodzaakt zien een workshop te annuleren wanneer er sprake is van omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit, uitvoering of veiligheid tijdens een workshop. In het geval van annulering van een workshop verplicht Fotowandelaars zich tot onverwijlde kennisgeving hiervan met opgaaf van redenen aan de deelnemers. Bij annulering kan Fotowandelaars niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden vermogensschade of het derven van genot van de deelnemer, indien de opzegging het gevolg is van abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. In annuleringsgevallen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de door de deelnemer reeds gemaakte kosten, zoals reiskosten.
De Fotowandelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, berokkend aan de deelnemer, door wie dan ook toegebracht en door welke oorzaak dan ook ontstaan, tenzij dit te wijten is aan eigen grove schuld of opzet van de workshoporganisator. Evenmin is Fotowandelaars aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Kennelijke fouten en vergissingen in het programma binden de organisator niet.

Wijzigingen in het workshopprogramma

Lokale omstandigheden en het karakter van een workshop kunnen meebrengen dat voor of tijdens de workshop kleine aanpassingen moeten worden aangebracht in het programma. In geval van wijzigingen worden de deelnemers onverwijld op de hoogte gesteld, met opgaaf van redenen. In beginsel hebben genoemde wijzigingen geen gevolgen voor de kosten van de workshop, noch zullen deelnemers op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens de organisator hebben. Indien de omstandigheden vragen om substantiële aanpassing van een eendaagse workshop zal Fotowandelaars voorstellen om de workshop te verzetten.

Klachten

Ben je ontevreden over een workshop? Laat het dan zo snel mogelijk na een activiteit schriftelijk weten en probeer daarbij zo nauwkeurig mogelijk onder woorden te brengen waarom niet aan je verwachtingen werd voldaan. Je krijgt binnen 7 werkdagen een reactie van me. Je kunt je klacht sturen naar Lex@fotowandelaars.nl.

Deze voorwaarden zijn bijgewerkt op 22 juli 2021.

 

Deel dit met je fotovrienden